O nás

Už 20 let spolehlivý partner, jde-li o to, rozšířit hranice ve světě komunikací s obchodními partnery. V obchodním styku se zákazníky ve věku razantní globalizace dnes už nestačí, ovládáme-li spolehlivě jen svou mateřštinu. Na globálních trzích je požadována coby lingua franca (jazyk pravdy) přinejmenším angličtina. Co ale podniknout, když na nás čeká schůzka s anglickými, americkými nebo německými obchodními partnery, o dalších víc než dvaceti jazycích členských zemí Evropské unie ani nemluvě? Encyclopaedia Bohemica má právě v této oblasti spolehlivé a osvědčené řešení, protože lingvou francou, jazykem pravdy, se stala v posledních letech - nejen v rámci EU - angličtina. Dnes se tento jazyk běžně používá i na mezinárodních konferencích za účasti zástupců i tak do nedávna ještě „zatvrzelých“ jazykových puristů jako jsou Francouzi, o pružných a přizpůsobivých Němcích ani nemluvě. Není výjimkou, že konference německých koncernů s mezinárodní účastí probíhají i na domácí půdě v posledních letech v angličtině.