Dictionary

Poznámka pro uživatele slovníku, kteří nedisponují na smartphonu/notebooku apod. německou klávesnicí:

Hledáte-li výraz obsahující přehlásku/přehlásky (Sandsackträger - Schuldentragfähigkeit – möglicherweise – Tölpel – Düsenjäger), zadejte do vyhledávacího okénka slovo bez přehlásky (Sandsacktrager - Schuldentragfahigkeit – moglicherweise – Tolpel – Dusenjager). Totéž platí pro slova s tzv. Eszett, ostrým „ß“ (Muße, Fluß, Paßmarke), kde lze používat při vyhledávání jednoduché „s“ popř. dvojité „ss“. Nepoužívejte ve vyhledávacím okénku ani pomlčku. Hledáte-li překlad složeniny dělené pomlčkou (např. Stachel-Annone), zadejte jen první část složeniny bez pomlčky. Zobrazí se nejen hledaný překlad, ale i všechna slova začínající na Stachel-.

Encyclopaedia Bohemica

Německo-český technický slovník je jedním z největších slovníků ne-li vůbec největší slovník ze všech internetových německo-českých slovníků. Je to výsledek více než třicetileté překladatelské a tlumočnické dráhy autora trpícího nespavostí, napsaný zpravidla v časných ranních hodinách, dřív než se ozval první telefon. Slovník je „jen“ jednosměrný, o to však důkladnější: na papíře zabere 4300 stránek (klasického formátu A4 dvousloupcově, velikost písma 10 bodů) a obsahuje cca. 430 000 slovních párů. Především pro němčinu typická, tasemnicovitě dlouhá slova typu “Buchsenbundsitzbearbeitungsmaschine” (stroj na výrobu sedadlových nákružků zdířek), způsobující i tlumočníkům z povolání nezřídka bolení hlavy, najdete jedním kliknutím – a samozřejmě mnohem víc. Někdy sním o jeho česko-německém siamském dvojčeti, s nímž by si má něžná lexikografická zrůda v případě sjednocení s chutí zahrála dvojhru. Výsledky hledání nejsou vždy servírovány na stříbrném podnose. Nejen křížovkáři ale i inteligentní uživatelé, pro něž byl tento slovník napsán, si s tímhle problémem hravě poradí.