Dictionary

Poznámka pro uživatele slovníku, kteří nedisponují na smartphonu/notebooku apod. německou klávesnicí:

Hledáte-li výraz obsahující přehlásku/přehlásky (Sandsackträger - Schuldentragfähigkeit – möglicherweise – Tölpel – Düsenjäger), zadejte do vyhledávacího okénka slovo bez přehlásky (Sandsacktrager - Schuldentragfahigkeit – moglicherweise – Tolpel – Dusenjager). Totéž platí pro slova s tzv. Eszett, ostrým „ß“ (Muße, Fluß, Paßmarke), kde lze používat při vyhledávání jednoduché „s“ popř. dvojité „ss“. Nepoužívejte ve vyhledávacím okénku ani pomlčku. Hledáte-li překlad složeniny dělené pomlčkou (např. Stachel-Annone), zadejte jen první část složeniny bez pomlčky. Zobrazí se nejen hledaný překlad, ale i všechna slova začínající na Stachel-.