Vítejte na internetových stránkách Encyclopaedia Bohemica

Vítejte na internetových stránkách Encyclopaedia Bohemica, kompetentnímu partnerovi zákazníků hledajících kvalitního překladatele, tlumočníka, lektora nebo mluvčího pro profesionální nahrávku televizních, internetových nebo rozhlasových šotů. Při komunikaci s Vašimi německými nebo anglickými obchodními partnery budete provázeni znalostmi ve třech jazycích – mluveným slovem i písemně.
Mým cílem je poskytnou zákazníkům cílevědomou a adekvátní podporu. Proto nenabízím výlučně překladatelskou a tlumočnickou službu, nýbrž i lektorát a korektury textů přeložených jinými překladateli. Na Encyclopaedii Bohemicu se lze kdykoli spolehnout.
Jako tlumočník a překladatel jsem specializovaný na následující jazyky: češtinu (mateřština), němčinu (otcovský jazyk – pakliže existuje mateřština, pak musí někde existovat i její mužský protiklad) a angličtinu (jazyk snů). Jako příklad si dovolím citovat ze hry Bouře Williama Shakespeara (The Tempest Act 4, scene 1 1, 148-158). We are such stuff As dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep (Ze stejné látky jsme, z níž spřádají se sny, a náš krátký život je pouhý ostrůvek obestřený spánkem (monolog Prospera v Bouři, překlad Vladislav Herink).
Mou absolutní prioritou je poskytnout ve všech výše zmíněných oblastech maximální kvalitu. Proto nabízím jen to, co skutečně ovládám. Při tlumočení je to široké spektrum resp. následující oblasti a obory: ekonomika, technika, právo, média, reklama, umění a kultura. Mám velmi dobrou zkušenost i v následujících oborech: průmysl, obchod, bankovnictví, burza a marketing. Založením stránky Encyclopaedia Bohemica jsem si vytyčil za úkol, poskytnout profesionální služby v jak simultánním, tak konsekutivním tlumočení. V tlumočnické kabině pracuji zásadně jen se zkušenými kolegy a kolegyněmi, na jejichž profesionalitu se mohu stoprocentně spolehnout. Kromě toho kladu maximální nároky na diskreci. To znamená, že zákazníkovy texty se nedostanou do nepovolaných rukou a že se o nich dozví a že s nimi bude pracovat jen překladatel.

Body Author

Motto -Cz

Cz